Vojtěch Pelka

Narozen ve Zlíně. Od útlého věku se věnoval soukromému studiu zpěvu u své matky sopranistky MgA. Dity Brlicové-Rozumkové. Zároveň si hudební rozhled rozšiřoval hrou na klavír, housle a cimbál v rámci studií na ZUŠ. Logickým vyústěním pak bylo přijetí na Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži, kde navštěvuje pěveckou třídu kterou vede Mgr. Art. Lea Vítková.

• ZUŠ Zlín, ZUŠ Morava (2007 – 2014) – základní studium – housle, klavír, zpěv, cimbál
• Konzervatoř P. J. Vejvanovského (od r. 2015) – studium klasického zpěvu

Úspěchy v soutěžích

Od dětství se aktivně zúčastňoval mnoha pěveckých soutěží různých žánrů.
• 1. místo v okresním kole ZUŠ v oboru zpěv (2009)
• Finalista (1. – 2. místa) Krajské soutěže ve folklórním zpěvu Valašské Klobouky (2010 – 2014)
• Finalista – čestné uznání Celostátní folklórní soutěž Velké Losiny (2012 – 2014)
• 1. místo ve folklorní soutěži Zpěváček Moravy (2014)
• Semifinalista celostátního kola soutěže Česko zpívá (2013, 2014)
• 2. místo (1. místo neuděleno) na mezinárodní interpretační soutěži Pro Bohemia Ostrava (2017)
• 2. místo (1. místo neuděleno) na mezinárodní Duškově pěvecké soutěži Mozartovy obce Praha (2017)
• 1. místo a zvláštní cena Beno Blachuta na Mezinárodní pěvecké soutěži Pražský pěvec (2017)
• 3. místo v interpretační soutěži Letní školy barokní hudby 2017 – Czech Ensemble Baroque (2017)