Martina Koňaříková

Od svých čtyř let jsem začala docházet do ZUŠ Vsetín, kde jsem se
postupně věnovala sólovému a sborovému zpěvu. Souběžně jsem byla
i sboristkou v souboru Gaudeamus Vsetín. Základní a později i střední
školu jsem ve zpěvu často reprezentovala. K mým posledním pěveckým
zkušenostem patří účast v soutěži Superstar. V součastnosti se
zúčastňuji vystoupení s různými sbory, pravidelně se sborem Sonet
Vsetín.
Od dětství mám ráda přírodu, proto jsem si po základní škole zvolila ke
studiu Střední Lesnickou Školu v Hranicích na Moravě, která je pro
děvčata méně obvyklá, avšak mně se zde dařilo realizovat především v
lesní pedagogice, myslivosti a střelectví. Zárověň jsem studiem
pokračovala v letité rodinné tradici. Během střední školy jsem
absolvovala druhý cyklus v sólovém zpěvu. Po maturitě jsem se
rozhodla hlouběji věnovat prioritním zájmům, kterými jsou tanec,
herectví a především zpěv. Tyto všechny možnosti mi nabízí Vyšší
odborná škola umění ve Zlíně, kde nyní studuji hudebně dramatický
obor.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *