Přihláška online

Mám zájem o studium v Hudební škole Jofiel

Tímto dávám: Souhlas Hudební škole Jofiel ke zpracování a evidování osobních ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel v platném znění.