Přihláška ke studiu online

Mám zájem o studium v Hudební škole Jofiel
Vyberte jednu z nabízených možností studia
Pokud se týka výuky hudby
Pouze u dětí do 18 let
U dětí Matka+Otec
U dětí Matka+Otec
• Seznámení a souhlas s podmínkami a požadavky Hudební školy Jofiel v aktuálním znění, které je vyvěšeno na nástěnce webových Hudební školy Jofiel. V případě aktualizace je zaslán žákům, popř. jejich zákonným zástupcům mailem. • Souhlas Hudební škole Jofiel ke zpracování a evidování osobních ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel v platném znění. • Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů uvedeného žáka, jejich uchování a použití k prezentaci Hudební školy Jofiel. (Jedná se především o záznamy z vystoupení a akcí školy. Dokumentování žáka přímo v hodině probíhá pouze po domluvě.)
Pokud nám chcete něco sdělit, prosím udělejte to zde.