Děti

800Kč

Teens

1200Kč

Dospělí

1600Kč

Paušální platba:

Předškoláci
Děti
Teens
Dospělí
Předškoláci

450 Kč měsíčně

Docházka: Jednou týdně 15 minut 

Druh výuky: Skupinová

Sleva: Druhý člen rodiny 5% - 427 Kč

Děti

800 Kč měsíčně

Docházka: Jednou týdně 30 minut 

Druh výuky: Individuální

Sleva: Druhý člen rodiny 5% - 740 Kč

Teens

1200 Kč měsíčně

Docházka: Jednou týdně 45 minut 

Druh výuky: Individuální

Sleva: Druhý člen rodiny 5% - 1120 Kč

Dospělí

1600 Kč měsíčně

Docházka: Jednou týdně 60 minut 

Druh výuky: Individuální

Sleva: Druhý člen rodiny 5% - 1520 Kč

 

Jednorázová platba:

Používá se v případě, že žák nastoupí na studium v průběhu měsíce

Předškoláci
Děti
Teens
Dospělí
Předškoláci

100 Kč

Docházka: Jednorázově 

Druh výuky: Individuální

Děti

180 Kč

Docházka: Jednorázově 

Druh výuky: Individuální

Teens

270 Kč

Docházka: Jednorázově 

Druh výuky: Individuální

Dospělí

360 Kč

Docházka: Jednorázově 

Druh výuky: Individuální

 

Kreditní platba:

Vhodná pro žáky starší 15 let a dospělé, kteří si chtějí frekvenci docházky řídit sami.

1 Kredit
3 Kredity
5 Kreditů
10 Kreditů
15 Kreditů
20 Kreditů
1 Kredit

400 Kč

Docházka: Individuálně dle dohody

Délka lekce: 60 minut

 

3 Kredity

1200 Kč

Docházka: Individuálně dle dohody

Délka lekce: 60 minut

5 Kreditů

2000 Kč

Docházka: Individuálně dle dohody

Délka lekce: 60 minut

10 Kreditů

4000 Kč

Docházka: Individuálně dle dohody

Délka lekce: 60 minut

15 Kreditů

6000 Kč

Docházka: Individuálně dle dohody

Délka lekce: 60 minut

20 Kreditů

8000 Kč

Docházka: Individuálně dle dohody

Délka lekce: 60 minut

 

Pronájem prostor za účelem cvičení na nástroj

Žáci školy
Veřejnost
Žáci školy

50 Kč osoba

Délka : 60 minut

Frekvence: Jednorázově

Veřejnost

100 Kč osoba

Délka : 60 minut

Frekvence: Jednorázově

 

 

Pronájem prostor pro vlastní potřebu

Žáci školy
Veřejnost
Žáci školy

75 Kč osoba

Délka : 60 minut

Frekvence: Jednorázově

Veřejnost

100 Kč osoba

Délka : 60 minut

Frekvence: Jednorázově

 

Číslo účtu

Peníze zasílejte na náš bankovní účet vedený u Banka Creditas.

Platbu zasílejte ve tvaru: Celé jméno/obor/ (v případě kreditní platby nutno uvést ještě „kredity“)

číslo účtu: 100882370/2250